Geurkaars (Populair) een heerlijke frisse geur.

Nieuw
€ 29,99

Gewicht: 150 g was 

+/- 40 uur Branduren

Plantaardige sojawas en parfum gemaakt in Grasse, gecertificeerd volgens de Europese IFRA-normen.

Gegarandeerd zonder CMR-stoffen (kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen). Bevat geen ftalaten. Bevat geen vanilline.

 

Weight: 150g wax

+/- 40 hours Burning hours

Vegetable soy wax and perfume made in Grasse, certified according to European IFRA standards.

Guaranteed without CMR substances (carcinogenic, mutagenic and reproductive toxic substances). Does not contain phthalates. Does not contain vanillin.

*All candles are handmade, so the product you receive may not look exactly like the photo.

Notes: Woody Gourmand PowderyHead: Rice/almond/coconut milkHeart: sandalwood/oats/heliotrope Bottom: vanilla/musk/tonka bean

*Alle kaarsen zijn handgemaakt, dus het kan zijn dat het ontvangen product er niet precies zo uitziet als op de foto.

Opmerkingen: Woody Gourmand PoederachtigHoofd : Rijst/amandel/kokosmelkHart : sandelhout/haver/heliotroopOnderkant : vanille/muskus/tonkaboon

 

Gewicht: 150g Wachs

+/- 40 Stunden Brenndauer

Pflanzliches Sojawachs und Parfüm, hergestellt in Grasse, zertifiziert nach europäischen IFRA-Standards.

Garantiert ohne CMR-Stoffe (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Stoffe). Enthält keine Phthalate. Enthält kein Vanillin.

*Alle Kerzen sind handgefertigt, daher sieht das Produkt, das Sie erhalten, möglicherweise nicht genau wie das Foto aus.

Noten: Woody Gourmand Pudrig Kopf: Reis/Mandel/Kokosmilch Herz: Sandelholz/Hafer/Heliotrop Boden: Vanille/Moschus/Tonkabohne

 

Poids : 150g de cire

+/- 40 heures Heures de combustion

Cire et parfum de soja végétal fabriqués à Grasse, certifiés selon les normes européennes IFRA.

Garanti sans substances CMR (substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). Ne contient pas de phtalates. Ne contient pas de vanilline.

*Toutes les bougies sont faites à la main, le produit que vous recevez peut donc ne pas ressembler exactement à la photo.

Notes : Woody Gourmand PowderyTête : Riz/amande/lait de cocoCœur : bois de santal/avoine/héliotrope Fond : vanille/musc/fève tonka